العشر الأوائل في شعب الآداب العصرية والأصلية والشعبة الفنية بباكلوريا

اثنين, 15/07/2019 - 15:02

العشرة الأوائل في باكلوريا شعبة الآداب العصرية :

Code Wilaya Wilaya Centre SERIE Numéro Bac Nom Date Naissance Lieu Naissance Moyenne Decision

07 Adrar Lycée J. F. Atar LM 38687 Mohamed Salem Slame Maham 31-mai-96 Aoujeft 12,26302083 Admis Sn

06 Trarza Lycée Boutilimitt (B) LM 00246 Mohamed Abdou El Daim Didi Jidou 11-avr-98 Abou Dhabi Beni Yass 12,1640625 Admis Sn

03 Assaba Lycée Guerrou LM 40592 Abdellahi Babe Ahmed Lesyed 31-déc-97 Kamour 12,15625 Admis Sn

13 Nouakchott 1 (Nord) College Teyarett 3 LM 12513 Mohamed Zeine Mohamed Mahmoud Mohamed Mahmoud 31-déc-96 Kiffa 12,0078125 Admis Sn

13 Nouakchott 1 (Nord) College Teyarett 3 LM 10773 Mohamed El Emjed Mohamed Mahmoud Ebi El Maaly 26-déc-99 Toujounine 11,96875 Sessionnaire 15 Nouakchott 3 (Sud) Houceine PT 11- Arafat LM 26451 El Mahjoub Abdellahi Yahya 30-sept-99 Taguilalet 11,828125 Sessionnaire

06 Trarza Lycée Wad naga LM 04282 Brahim Mamoune Oumar 15-févr-99 Bareine 11,66145833 Admis Sn

13 Nouakchott 1 (Nord) College Teyarett 3 LM 10766 Lahssene Sid’Ahmed Moulaye Elabass 31-oct-98 Tiguent 11,453125 Admis Sn

10 Guidimagha Lycée Seilibaby 1 LM 39312 Abderrahmane Yaghoub Kane 10-déc-97 Leboully 11,36979167 Admis Sn

01 Hod Charghy Lycée Bassiknou LM 14078 Hamenna Ely Salem Tiky 15-avr-99 Côte d’Ivoire 11,359375 Sessionnaire

06 Trarza Collége Rosso 1 LM 05021 El Moctar Abdellahi Salem Mahand Meiloud 15-mai-96 Rosso 11,359375 Admis Sn

 

 

قائمة العشرة الأوائل في باكلوريا شعبة الآداب الأصلية:

Code Wilaya Wilaya Centre SERIE Numéro Bac Nom Date Naissance Lieu Naissance Moyenne Decision

15 Nouakchott 3 (Sud) Ould Tweir Jenna-Msid Nour LO 29228 Mohamed Lemine Mohamed Abdellahi El Boukhary 26-oct-99 Arafat 15,06770833 Admis Sn

15 Nouakchott 3 (Sud) Ould Tweir Jenna-Msid Nour LO 29444 Mohamed Lemine Abderahmane Issa 30-déc-98 El Ghaira 14,8828125 Admis Sn

15 Nouakchott 3 (Sud) Lycée Arafat 2 (A) LO 29142 Mohamed El Moctar Mohamed Yenge Dah 31-déc-95 Guerou 13,69401042 Admis Sn

15 Nouakchott 3 (Sud) Ould Tweir Jenna-Msid Nour LO 29435 Teyeb Ahmed Mahmoud Ethmane 30-déc-99 Aleg 13,07291667 Admis Sn

15 Nouakchott 3 (Sud) Ould Tweir Jenna-Msid Nour LO 29462 Boukhari Abdallahi Mohameden El Atigh 01-mai-99 Tawaz 12,6328125 Admis Sn

15 Nouakchott 3 (Sud) Ould Ahmed Zerough- Msid Nour LO 28392 Cheikh Mohamed Melainine Mohamed Cheikh 31-déc-94 Keur Macène 12,34274194 Admis Sn

14 Nouakchott 2 (Ouest) Collège Jeunes Filles LO 23418 Mohamed Yahya Mohamed El Kharrachi 06-déc-96 Tifondé Civé 12,1484375 Admis Sn

06 Trarza Collége Boutilimit 2 LO 39296 Mohamed Lemine Abd Elmalek Ame Malek 14-déc-96 Guerou 12,0625 Admis Sn

15 Nouakchott 3 (Sud) Lycée Arafat 2 (A) LO 29621 Elmoustapha El Mokhtar Ghali Ghaly 30-déc-97 Arafat 12,05208333 Admis Sn

14 Nouakchott 2 (Ouest) Collège Jeunes Filles LO 23280 Mohamed Abdellahi Ahmed Zein 30-déc-98 Atar 12,015625 Admis Sn

13 Nouakchott 1 (Nord) Lycée Toujounine 1 LO 13136 Bouh Hedemine El Alem 02-mai-98 Aoueinat Zbel 11,98387097 Admis Sn

 

قائمة العشرة الأوائل في باكلوريا شعبة الآداب العصرية :

Code Wilaya Wilaya Centre SERIE Numéro Bac Nom Date Naissance Lieu Naissance Moyenne Decision

14 Nouakchott 2 (Ouest) E E T F P I de Nouakchott TM 18521 Ahmed Mohamed Ahmed Wedad 07-mars-99 Kankoussa 13,26171875 Admis Sn

14 Nouakchott 2 (Ouest) E E T F P I de Nouakchott TM 18518 Ahmed Mohamed Lemine Ebnou 08-juil-02 Chinguitti 13,09765625 Admis Sn

14 Nouakchott 2 (Ouest) E E T F P I de Nouakchott TM 18517 Ahmed Djibril Bâ 24-déc-00 El Mina 13,03515625 Admis Sn

14 Nouakchott 2 (Ouest) E E T F P I de Nouakchott TM 18568 El Kharrachi Mohamed Limam El Kharrachi 20-déc-99 Arafat 12,77734375 Admis Sn

14 Nouakchott 2 (Ouest) E E T F P I de Nouakchott TM 18547 Mahfoudh Mohamed El Hacen 20-juin-96 Toujounine 11,77994792 Admis Sn

07 Adrar Lycée Atar TM 38918 Abdoulaye Abou Bà 20-nov-02 Monguel 11,4453125 Admis Sn

14 Nouakchott 2 (Ouest) E E T F P I de Nouakchott TM 18549 Mariem Sidiya Bilal Limijen 24-mars-99 Toujounine 11,39453125 Admis Sn

14 Nouakchott 2 (Ouest) E E T F P I de Nouakchott TM 18570 El Moustapha El Houssein Moctar Saleck 19-sept-00 Arafat 11,2578125 Admis Sn

14 Nouakchott 2 (Ouest) E E T F P I de Nouakchott TM 18527 Baba Mohamed Traore 23-nov-00 Teyaret 11,24088542 Admis Sn

14 Nouakchott 2 (Ouest) E E T F P I de Nouakchott TM 18528 Brahim Mohamed El Mamy Abeidy 27-oct-01 Nouadhibou 11,16796875 Admis Sn

تصفح أيضا...